Konie należące do Rebelener

Tu znajdują się konie, które gracz Rebelener wyhodował od początku swojej gry.

Obecny hodowcaKońCechyUmiejętności
Źrebak Holenderski koń gorącokrwisty Skarogniada
Rebelener O 10400.24 *Darkside Holen*
 • Wytrzymałość
  56.7075
 • Prędkość
  209.279
 • Ujeżdżenie
  270.232
 • Galop
  164.2225
 • Kłus
  113.433
 • Skoki
  233.4305
Źrebak Misaki Skarogniada
Rebelener K 11538.50b
 • Urodzona: 25.02.2024
 • Płeć: klacz
 • Wiek: parę godzin
 • Rozmiar: 71 cm
 • Rasa: Misaki
 • Wytrzymałość
  343.3805
 • Prędkość
  312.3165
 • Ujeżdżenie
  171.543
 • Galop
  391.9125
 • Kłus
  254.9725
 • Skoki
  239.54
koń wierzchowy pustyniaRebelener20 K 11538.50a
 • Urodzona: 25.02.2024
 • Płeć: klacz
 • Wiek: 3 lata 8 miesięcy
 • Rozmiar: 137 cm
 • Rasa: Gwiazda
 • Wytrzymałość
  1502.08
 • Prędkość
  1366.215
 • Ujeżdżenie
  751.515
 • Galop
  1713.995
 • Kłus
  1115.82
 • Skoki
  1048.43
Źrebak Holenderski koń gorącokrwisty Jasnosiwa
Rebelener NOWA *Darkside Holen*
 • Wytrzymałość
  81.538
 • Prędkość
  294.708
 • Ujeżdżenie
  378.811
 • Galop
  231.696
 • Kłus
  160.7565
 • Skoki
  328.0045
Źrebak Koń luzytański Kara
Rebelener O 13929.70 * Afflixit Lusitan*
 • Urodzony: 17.02.2024
 • Płeć: ogier
 • Wiek: parę godzin
 • Rozmiar: 95 cm
 • Rasa: Koń luzytański
 • Wytrzymałość
  155.5695
 • Prędkość
  216.0125
 • Ujeżdżenie
  363.4315
 • Galop
  247.7725
 • Kłus
  319.977
 • Skoki
  72.3385
Źrebak Tennessee Walker Bułana
Rebelener Oddac *Tenneesse deathly dance*
 • Urodzony: 17.02.2024
 • Płeć: ogier
 • Wiek: parę godzin
 • Rozmiar: 89 cm
 • Rasa: Tennessee Walker
 • Wytrzymałość
  85.164
 • Prędkość
  47.7855
 • Ujeżdżenie
  76.617
 • Galop
  37.4505
 • Kłus
  104.528
 • Skoki
  43.1205
Źrebak Koń achał-tekiński Gniada
Rebelener O 9072.93 *Mistborn Akhal Teke*
 • Wytrzymałość
  208.4195
 • Prędkość
  133.4215
 • Ujeżdżenie
  164.671
 • Galop
  89.9445
 • Kłus
  43.1205
 • Skoki
  148.7205
Źrebak Koń hanowerski Ciemnokasztanowata
Rebelener O 11979.57
 • Urodzony: 04.02.2024
 • Płeć: ogier
 • Wiek: parę godzin
 • Rozmiar: 95 cm
 • Rasa: Koń hanowerski
 • Wytrzymałość
  141.0605
 • Prędkość
  233.157
 • Ujeżdżenie
  257.044
 • Galop
  207.8415
 • Kłus
  67.4385
 • Skoki
  327.355
Koń wierzchowy Selle français Kasztanowatodereszowata
Soako K *Selle français Pie*
 • Urodzona: 03.02.2024
 • Płeć: klacz
 • Wiek: 6 lat 6 miesięcy
 • Rozmiar: 169 cm
 • Rasa: Selle français
 • Wytrzymałość
  80.8305
 • Prędkość
  146.8025
 • Ujeżdżenie
  114.8225
 • Galop
  65.175
 • Kłus
  55.9455
 • Skoki
  166.287
Jednorożec kuc Kerry Bog Kara
Rebelener K 7080.72
 • Urodzona: 03.02.2024
 • Płeć: klacz
 • Wiek: 1 rok
 • Rozmiar: 105 cm
 • Rasa: Kerry Bog
 • Wytrzymałość
  45.281
 • Prędkość
  32.6845
 • Ujeżdżenie
  42.679
 • Galop
  29.6155
 • Kłus
  31.417
 • Skoki
  24.2245