Mangalarga Marchador

  • Rasa: Koń wierzchowy
  • Rozmiar: od 140 cm do 157 cm

Maści dostępne dla Mangalarga Marchador

Siwa Jabłkowita19%Bułana5%
Jasnosiwa15%Kara4%
Siwa w hreczce10%Ciemnogniada Tobiano4%
Kasztanowata7%Kasztanowata Tobiano4%
Ciemnogniada7%Karosrokata Tobiano3%
Kasztanowatodereszowata7%Izabelowata1%
Dereszowata7%Myszata1%
Siwa Jabłkowita Tobiano5%Bułana Tobiano1%

Umiejętności do Mangalarga Marchador

Wytrzymałość
784.44
1568.88
Prędkość
555.645
1111.29
Ujeżdżenie
653.7
1307.4
Galop
392.22
784.44
Kłus
522.96
1045.92
Skoki
359.535
719.07
Koń wierzchowy Mangalarga Marchador Siwa Jabłkowita