Mangalarga Marchador

  • Rasa: Koń wierzchowy
  • Rozmiar: od 140 cm do 157 cm

Maści dostępne dla Mangalarga Marchador

Siwa Jabłkowita19%Bułana5%
Jasnosiwa15%Kara4%
Siwa w hreczce10%Ciemnogniada Tobiano4%
Kasztanowata7%Kasztanowata Tobiano4%
Ciemnogniada7%Karosrokata Tobiano3%
Kasztanowatodereszowata7%Izabelowata1%
Dereszowata7%Myszata1%
Siwa Jabłkowita Tobiano5%Bułana Tobiano1%

Umiejętności do Mangalarga Marchador

Wytrzymałość
656.76
1313.52
Prędkość
465.205
930.41
Ujeżdżenie
547.3
1094.6
Galop
328.38
656.76
Kłus
437.84
875.68
Skoki
301.015
602.03
Koń wierzchowy Mangalarga Marchador Siwa Jabłkowita