Shu-Qi9.jpg

zmiana prezentacji, rozkaz wykonany z dziennych celów...… bez komentarza

kolejna zmiana prezentacji, rozkaz wykonany z dziennych celów...… bez komentarza


11.08 kolejna zmiana prezentacji, to zaczyna być chore...

23.10....
  TOPAZ       TOPAZ     TOPAZ      TOPAZ      TOPAZ