Kupię konia z dj najlepiej andaluza, ale achałem czy fryzem też nie pogardzę.