d7nl44g-480fd836-ce96-494d-aa23-f53af35db6ed.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzhmZmIzOTFmLWIwZGMtNDYyMC1iMGE0LWQxN2IxMGE4OGEyMVwvZDdubDQ0Zy00ODBmZDgzNi1jZTk2LTQ5NGQtYWEyMy1mNTNhZjM1ZGI2ZWQuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.8qci3tU2eHTj-AOmwGIUWYNcSK2r7t6jYhOhLZnnYKE Witam wszystkich na moim profilu d7nl44g-480fd836-ce96-494d-aa23-f53af35db6ed.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzhmZmIzOTFmLWIwZGMtNDYyMC1iMGE0LWQxN2IxMGE4OGEyMVwvZDdubDQ0Zy00ODBmZDgzNi1jZTk2LTQ5NGQtYWEyMy1mNTNhZjM1ZGI2ZWQuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.8qci3tU2eHTj-AOmwGIUWYNcSK2r7t6jYhOhLZnnYKE


dak0p0b-94153927-47b9-4e9a-a1d2-6b3013f353f2.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2QzYTVhMDhiLTQ4NzgtNDhhZi1iNzZiLThhZmY1ODcxZmM3NVwvZGFrMHAwYi05NDE1MzkyNy00N2I5LTRlOWEtYTFkMi02YjMwMTNmMzUzZjIucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.QMuPdkwJTh-m9AgE_wo6byNcTUZLAm-yhe_Z7rxXnWQ Nie przyjmuję nieznajomych do znajomych.
dak0p0b-94153927-47b9-4e9a-a1d2-6b3013f353f2.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2QzYTVhMDhiLTQ4NzgtNDhhZi1iNzZiLThhZmY1ODcxZmM3NVwvZGFrMHAwYi05NDE1MzkyNy00N2I5LTRlOWEtYTFkMi02YjMwMTNmMzUzZjIucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.QMuPdkwJTh-m9AgE_wo6byNcTUZLAm-yhe_Z7rxXnWQ Wszystkie konie przeznaczone na sprzedaż znajdują się w zakładce "sprzedaż".
dak0p0b-94153927-47b9-4e9a-a1d2-6b3013f353f2.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2QzYTVhMDhiLTQ4NzgtNDhhZi1iNzZiLThhZmY1ODcxZmM3NVwvZGFrMHAwYi05NDE1MzkyNy00N2I5LTRlOWEtYTFkMi02YjMwMTNmMzUzZjIucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.QMuPdkwJTh-m9AgE_wo6byNcTUZLAm-yhe_Z7rxXnWQ Zajmuję się hodowlą puchatych kulek rasy bashkir curly - Nord Notter.

Zastanawiam się - rzekł
czy gwiazdy świecą po to, żeby każdy mógł pewnego dnia znaleźć swoją?


d3g9nee-57aa654e-cd7c-4828-ba55-3788b8a42f89.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2U2ZTUxZDk3LTZkNmItNDUwNi1iNTQ4LTcxMGJjMTM4MzNhNFwvZDNnOW5lZS01N2FhNjU0ZS1jZDdjLTQ4MjgtYmE1NS0zNzg4YjhhNDJmODkucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.aX6vmytCeS8vwGFl5-v96Zwn-upYpYrlsB3tTi5e6SY

dak0p0b-94153927-47b9-4e9a-a1d2-6b3013f353f2.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2QzYTVhMDhiLTQ4NzgtNDhhZi1iNzZiLThhZmY1ODcxZmM3NVwvZGFrMHAwYi05NDE1MzkyNy00N2I5LTRlOWEtYTFkMi02YjMwMTNmMzUzZjIucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.QMuPdkwJTh-m9AgE_wo6byNcTUZLAm-yhe_Z7rxXnWQ Darmowe prezentacje!

- Jeśli interesuje Cię któraś z poniższych prezentacji, napisz do mnie wiadomość wraz z numerem, a wyślę kod.
- Prezentacje są darmowe i dostępne dla wszystkich, więc nie dodaję loginu, nie dorabiam avatarów i nie zmieniam szczególów.

1 2 3 4 5