Chłopak
Pełnoletni
Cosplay
RolePlay
Anime / LoL
ddpsggb-e6977465-ce05-4a77-92f4-6d75ea15957a.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2IzMjdlN2M1LTMxYmYtNGRmNS05NTVmLTVhYTUzNWRkMmM5N1wvZGRwc2dnYi1lNjk3NzQ2NS1jZTA1LTRhNzctOTJmNC02ZDc1ZWExNTk1N2EucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.JHhoHidvZ8rloI5D0I4qBaBWv9NcD6hQz0f4mOOc96k
ddpsggb-e6977465-ce05-4a77-92f4-6d75ea15957a.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2IzMjdlN2M1LTMxYmYtNGRmNS05NTVmLTVhYTUzNWRkMmM5N1wvZGRwc2dnYi1lNjk3NzQ2NS1jZTA1LTRhNzctOTJmNC02ZDc1ZWExNTk1N2EucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.JHhoHidvZ8rloI5D0I4qBaBWv9NcD6hQz0f4mOOc96k
ddpsggb-e6977465-ce05-4a77-92f4-6d75ea15957a.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2IzMjdlN2M1LTMxYmYtNGRmNS05NTVmLTVhYTUzNWRkMmM5N1wvZGRwc2dnYi1lNjk3NzQ2NS1jZTA1LTRhNzctOTJmNC02ZDc1ZWExNTk1N2EucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.JHhoHidvZ8rloI5D0I4qBaBWv9NcD6hQz0f4mOOc96k

Przyjmuję do znajomych
i pomagam w promocjach. Oddaje gratulacje w miarę własnych możliwości, chętnie także pomogę w grze osobom początkującym. Lubię poznawać nowych ludzi, także można śmiało pisać, zawsze znajdzie się temat do rozmowy ^^Tu kiedyś będzie coś napisane.~


Dziękuję cudownej
Shxnell za przepiękną prezentację
I zachęcam do zamawiania u niej grafiki <3