Zapraszam wszystkich do wspólnej gry a4bc962b6472bd3fac0f915a0ff0c336_v1502876868.pnga4bc962b6472bd3fac0f915a0ff0c336_v1502876868.png


Poprzednie konto straciłam w wyniku braku aktywności.

studentka x fascynata orientalistyki 


Pomagam w wydarzeniach i przyjmuję do przyjaciół 
a4bc962b6472bd3fac0f915a0ff0c336_v1502876868.png