d9i7why-f6ff0af1-2cd8-4aa6-91be-6e52198d3377.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2Y2NmY4Y2EyLWNmMDEtNDRhMi1iODRkLWFkMmQ4MGNhY2E2OFwvZDlpN3doeS1mNmZmMGFmMS0yY2Q4LTRhYTYtOTFiZS02ZTUyMTk4ZDMzNzcucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.E8YTWkG3o68NDNXHnGL_7_me9Up210e5zLlA2zieXyA

Należę do dwóch drużyn: CHASSEUR DE PRIME oraz POISONOUS. 

d9w5u76-e6a9e1dd-a9d9-4420-a1b3-e2e6dc239a02.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzNlY2EyNzA4LWU1ZGUtNDkwNS1hMjEwLWQ2Mjc4MzVhOTQ5MVwvZDl3NXU3Ni1lNmE5ZTFkZC1hOWQ5LTQ0MjAtYTFiMy1lMmU2ZGMyMzlhMDIucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.hNXokx7cSm8fNd1F1Y0hcEyWeWTRdzFrZWDGAl-PQlw Chasseur de Prime prowadzi obecnie nabór. W sprawie rekrutacji do drużyny można pisać do mnie osobiście. Niemniej pisząc do mnie w tej sprawie przedstaw siebie szczegółowo,  w której opiszesz siebie jako kandydata.

d9w5u76-e6a9e1dd-a9d9-4420-a1b3-e2e6dc239a02.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzNlY2EyNzA4LWU1ZGUtNDkwNS1hMjEwLWQ2Mjc4MzVhOTQ5MVwvZDl3NXU3Ni1lNmE5ZTFkZC1hOWQ5LTQ0MjAtYTFiMy1lMmU2ZGMyMzlhMDIucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.hNXokx7cSm8fNd1F1Y0hcEyWeWTRdzFrZWDGAl-PQlw Sprzedaję wałachy po łzach z obydwu tych drużyn z najwyższym możliwym PG na serwerze. Konie te zdobywają rozety, ale zajmują również wysokie miejsca na GrandPrix. A wiąże się to z prestiżem jak i szacunkiem na dzielni.

xanthos.pngX X X X X   topaze.png  X X X X X        givre.png X

Jestem graczem pełnoletnim, który większość swojego czasu przeznacza na pracę. Howrse jest dla mnie odskocznią. Więc nie dziw się, że czasem na odpowiedź z mojej strony musisz poczekać. Wszak komunikacja drużyny ma pierwszeństwo. Gdybym miała skrótowo opisać siebie, to nazwałabym się zapalonym koniarzem, stałym bywalcem lotnisk sportowych, człowiekiem ukrytym za obiektywem, również entuzjastą curlingu, łucznictwa czy siatkówki.

d9i7why-f6ff0af1-2cd8-4aa6-91be-6e52198d3377.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2Y2NmY4Y2EyLWNmMDEtNDRhMi1iODRkLWFkMmQ4MGNhY2E2OFwvZDlpN3doeS1mNmZmMGFmMS0yY2Q4LTRhYTYtOTFiZS02ZTUyMTk4ZDMzNzcucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.E8YTWkG3o68NDNXHnGL_7_me9Up210e5zLlA2zieXyA

stamp__owl_hearts_by_apparate-daz8qwh.gif stamp__owl_hearts_by_apparate-daz8qwh.gif stamp__owl_hearts_by_apparate-daz8qwh.gif stamp__owl_hearts_by_apparate-daz8qwh.gif stamp__owl_hearts_by_apparate-daz8qwh.gif

Prezentacja (c) Vivquaree