pokemon_crystal___vulpix_by_loreo_cookies.gif   d3igv0z-58bf35ab-cfdc-4f44-a856-fcc47127fede.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2UwNzc3MjA2LTQ2NTYtNDRjNS04NmE0LTVkYTU5YWE5NjE3NlwvZDNpZ3Ywei01OGJmMzVhYi1jZmRjLTRmNDQtYTg1Ni1mY2M0NzEyN2ZlZGUucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.kGt6rfL4ECiCkoxpVVOKMCt2DKVZfb3IS7S5qhm3638   4CuKfg4.gif
wolves_by_folkve-d6jsy3o.pngdragon_lover_stamp_by_iron_phoenix.pngfire_pokemon_stamp__by_creature002.gifd13laj7-ce41ffcb-2207-4055-a6ff-4b5a6a58ce43.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2RmMjA4MTE0LTZhNTYtNGQ3Mi04NTdmLTMxYWYxNzQzMTlkYVwvZDEzbGFqNy1jZTQxZmZjYi0yMjA3LTQwNTUtYTZmZi00YjVhNmE1OGNlNDMuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.1SwEqo3ZNrrj7DBI8w5ytQIZyRNNGBZ-C3r1oyEfXoMdcyz1ns-85022f13-d51a-4405-81f1-5206d2d675ca.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2M1NmRkMzc1LTA4NDEtNDc1MC04MDEwLTFlNTBjNDJmZTdmMFwvZGN5ejFucy04NTAyMmYxMy1kNTFhLTQ0MDUtODFmMS01MjA2ZDJkNjc1Y2EucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.ks_hTjjN8tJOL_t4jKktnvNOuJ1cFkY4Tx-ssOwE8U8the_simpsons_by_phantom.png8c20dba4161cca19f37d12fd78129e7e.pngfRjl5Horvyhr0osqcnz5nPkA5TjWc27gF18V8oIHVMkwLT4z85vDlwj81rpeR0okVqW23OJkvfyiUNcg6sKoeE6B_U8ER8n2erW7TK8lpgF-EK51UFp-ZAXNcQpTl8e1l-AZHBhhKwt8G8X9sL6fj5smNYsqyQiQCfyaXbKXKUzUnHCsV518ttPG09P3JMJtlHcLt7DoMBAaNurYzhNmInHmv3b69qECtVJzvl3dxULE71okDAQ4LwkH54F4HjuHaFHuhgQKFvVJRskNO-LcbqJiuCxS_ZtGu5g7ZZTqeWAxFvvSPg48-LZXeRLeKXVTdHAu8PGsKoPLmcAI5cp_ZY5ObPLllvm4-NUSdxangmAvooSpQFiwhyAINiSiJo9AFWazoRqm_ThWi9sVr9nvSR9WsoyVx-wXix2kqbT_FRWRbE4k6cF6QNvVYQmOJQ3u_McjoByc0taZOx4rW44Y7zRc82LhR1tREQBdUh9JOU1nPRUhw9OSf_rymO0LmPi8D_hQTH0QdB2q7m8kdlsqXuA9mE22jgXNuzP235i3wFOuwbIOpeEKO6yR3GXhuH9NOWbPegraXQyfsAZQja-1yRJfJd6SAQXfra-slzjfeady9MQn0FMiDnNEl7HMrV7nT-t5Ch1Lfpr7eCo0AHfx9inJLyB-yA9xttdozwRO0i-IEZdiLhPsYvYG7UELwNRkUanRoJdfTtV8dAP2rZQZ4KY_UHV-yG5hwqSLc6TO_yYavhzCMG6dUmII6ZRYVxVPstamp__glasses_by_emotikonz.gif105e1bf3f8fdfeb950d33bfcd583e678-d3ecpv5.pngstamp__by_wolfshenda-d30e9qp.pngmyself_stamp_by_nurserabs-d6scfmr.pngi_heart_tea_stamp_by_croaky.gifd1qk5f4-c6682fab-ae85-4616-af27-2127ea7c3ade.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2FhOTE1NzY3LTEyNWQtNDk2Yy1hN2I3LTA1MGFhMTNmODFjYVwvZDFxazVmNC1jNjY4MmZhYi1hZTg1LTQ2MTYtYWYyNy0yMTI3ZWE3YzNhZGUuanBnIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.SHmhPFu3-HxAN4K26vrdtLKsO5FczRJEHKrSQGxiONQi_play_the_sims_by_raztwilight.pngfreaking_out__stamp_by_harukothehedgehog-da0o5wb.gifd2lxta7-999f5666-8441-40f8-bb88-e877762b3914.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzdmNDA2YTJjLTIyYmYtNDkxYS04Mjg5LTI1ODljZGRkM2I0MVwvZDJseHRhNy05OTlmNTY2Ni04NDQxLTQwZjgtYmI4OC1lODc3NzYyYjM5MTQuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.riQadyQGCmXcE9H6SkB-63TmWsB0UCxTE9A1CYyDmichorn_love_stamp_by_delfim-d5tounb.gifdb6dy6k-5f2947d7-d65a-4d08-831c-a70e54f5c029.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzQxMDFiMGM5LTY4Y2MtNDJkYy05MDBhLTQzOTRiNDEyZTRjMFwvZGI2ZHk2ay01ZjI5NDdkNy1kNjVhLTRkMDgtODMxYy1hNzBlNTRmNWMwMjkucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.7-KSuBBrpWwFWHGOFmQPkkDHKFt8lHiSjzpAkmLD-BId69ehr0-d2529d89-7878-4fcc-b20c-55d21f2bfe71.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzk0ODAyYTFkLTJiMmUtNGEwMC05M2U1LWU2ZWUxY2E2MDk5YVwvZDY5ZWhyMC1kMjUyOWQ4OS03ODc4LTRmY2MtYjIwYy01NWQyMWYyYmZlNzEuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.QRcMgwKR4MPgVEiBgKj2_4w5i1sU1orku1USRX4sowcd47loko-a1e9af88-e9b3-4195-863b-89755a06d6ba.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzBkNmM1ODI5LTkxYTAtNDEzNy05ZmMxLWY3NWVjMGQ0YzM2ZFwvZDQ3bG9rby1hMWU5YWY4OC1lOWIzLTQxOTUtODYzYi04OTc1NWEwNmQ2YmEucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.UROGluVsSU5pTxu2tLlKcNUtCfCY3wPkfADiRGNDiEkd84h0e0-05b560de-a3f1-43c6-b63f-e5892c2e4ba1.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiIvZi9kM2NmYjk3Yy0xZjdhLTRiOGQtYTY0OC0yMzZhMDdhZTJkZTQvZDg0aDBlMC0wNWI1NjBkZS1hM2YxLTQzYzYtYjYzZi1lNTg5MmMyZTRiYTEuZ2lmIn1dXX0.fJWAxGSVciSpvpG_WIgg34YcAOkxvTLi7ZN5GoTpQe8d1f0nrl-edc162ce-087e-449a-a051-9b69049ef265.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2Y4MDgzN2Q4LTZkNjktNGIxOS05M2ZiLTczY2Y4YzJjZTcyY1wvZDFmMG5ybC1lZGMxNjJjZS0wODdlLTQ0OWEtYTA1MS05YjY5MDQ5ZWYyNjUuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.YQhusejIWNA_o72lSo15pl9iqlPbyLCe_y5zKpboLEUd7z34rk-808a68eb-7c3b-440a-9f7d-c75e4cc7339f.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTppbWFnZS53YXRlcm1hcmsiXSwib2JqIjpbW3sicGF0aCI6Ii9mLzc1OTQxNjg3LTc2Y2QtNDM5NS1hZDMzLWVlZmFmMjViMzMzZC9kN3ozNHJrLTgwOGE2OGViLTdjM2ItNDQwYS05ZjdkLWM3NWU0Y2M3MzM5Zi5wbmcifV1dLCJ3bWsiOnsicGF0aCI6Ii93bS83NTk0MTY4Ny03NmNkLTQzOTUtYWQzMy1lZWZhZjI1YjMzM2QvZmFrZXRzdWtpLTQucG5nIiwib3BhY2l0eSI6OTUsInByb3BvcnRpb25zIjowLjQ1LCJncmF2aXR5IjoiY2VudGVyIn19.kKnVgDAYfWnOOWRAr5ZfeF5advL6EVXEzoM5c3W5Tmgda3xeme-9cc79c6b-6500-4df5-b154-c2a7ad6e9b32.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzhiNTM1Y2UwLTZiOTYtNGQ1Yy05NTY3LTljZWI0N2M1YjExM1wvZGEzeGVtZS05Y2M3OWM2Yi02NTAwLTRkZjUtYjE1NC1jMmE3YWQ2ZTliMzIucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.ZCdArygHe7oeiHmwU88LMkiSDSsWvdas8gzpKDAzWdAd4qd0af-d7a51ee9-708f-4307-91f1-f592478ee067.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzA3NzBmOWVjLWVkMTMtNDI0MS1hOTJkLWI1N2IxMjI4NDk1Y1wvZDRxZDBhZi1kN2E1MWVlOS03MDhmLTQzMDctOTFmMS1mNTkyNDc4ZWUwNjcucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.0iZZpOgKSQjVP8KDIlXFU2EyQrQVKrV4VUq5GfgNAM8
    
f2u___pixel_wing___black_version___flipped_by_vvhiskers-d86kpls.png caf3ee40330b8a9ba7fa7ef6fe1b1082-dagp5h9.pngf2u___pixel_wing___black_version_by_vvhiskers-d86kp7h.png

※| Kobieta|26 lata|Anime&Manga|Studentka|※

Moje inne konta :
rUh8ye2.pngolEX4yV.png
                                                    tumblr_m9c42oP5ds1rto88t.giftumblr_m9c42oP5ds1rto88t.giftumblr_m9c42oP5ds1rto88t.gif tumblr_m9c54wgmeT1rto88t.gif