Cenniczek :


Klacze : 
Powyżej 10k (potencjał genetyczny) bez żadnych przedmiotów :
- 40k - 50k equus;
Poniżej 10k (potencjał genetyczny) bez żadnych przedmiotów : 
- 5k - 40k (zależy od maści klaczy);
Powyżej 10k (potencjał genetyczny) + przedmioty :
- 40k - 200k equus;
Poniżej 10k (potencjał genetyczny) + przedmioty :
- 10k - 100k equus 
Ogiery : 
Powyżej 10k (potencjał genetyczny) bez żadnych przedmiotów :
- 20k - 50k equus; 
Poniżej 10k (potencjał genetyczny) bez żadnych przedmiotów : 
 - 1k - 30k equus; 
Powyżej 10k (potencjał genetyczny) + przedmioty :
- 20k - 150k equus; 
Poniżej 10k (potencjał genetyczny) + przedmioty :
- 10k - 100k equus


Wszystkie ceny za kupony są do ustalenia prywatnie