a4bc962b6472bd3fac0f915a0ff0c336.pnga4bc962b6472bd3fac0f915a0ff0c336.pnga4bc962b6472bd3fac0f915a0ff0c336.pnga4bc962b6472bd3fac0f915a0ff0c336.pnga4bc962b6472bd3fac0f915a0ff0c336_v1502876868.png



Cele w grze:
>> kolekcjonowanie boskich koni
>> kolekcjonowanie ZJ i SZJ
>> kolekcjonowanie trofeów


Nie chcę dołączyć do żadnej drużyny.