obrazek

Radość jest zaraźliwa,dziel się więc nią z innymi ludźmi,nie szczędź im słów miłości i uznania.Często się uśmiechaj,bądź serdeczna,szybko przekonasz się o ile łatwiej i szczęśliwiej będzie Ci się żyło. Marzenie to słodki dar, cichutkie uniesienie i serca magiczny czar. Marzenie to cieplutkie kolory życia ,bajeczne desenie to tęcza naszej duszy,to też droga narysowana naszą ręką...peteraaa..


d16c4jl-82c370c6-aa08-485c-8dd4-cf5c614f42a7.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzg5MDUzZjFjLTNjNzUtNDRmNy04Mjg4LWZiMDJhMTdkZTk0MVwvZDE2YzRqbC04MmMzNzBjNi1hYTA4LTQ4NWMtOGRkNC1jZjVjNjE0ZjQyYTcuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0._L4l0fXmNHpW0jb-iCapBhJ2CHneYnigW23hnMTaCM8

user_avatar_org_132354_1679746352.gif

user_avatar_th_10629.gif


user_avatar_th_115565.gif