EEEVg7d.gif


Tumblr_l_2593988748115461.jpg?ex=654aa75a&is=6538325a&hm=4aff671b251d7ed400a546039abe9fce09807fbaa850f478a55b9526db30c69d

Chętnie pomagam w promkach więc możecie śmiało zapraszać do znaj!

image.png

mój tumblr (i do art sometimes)


image.png it, gifs of bots dancing

transformers-jazz.gif

Tumblr_l_2128047324635843.gif


Tumblr_l_294337322068803.jpg <<--- babygirl :3

Also, mój syn Thrash:

image.png?width=500&height=483
90addb9b155419e16f04a6f6a9a8669b90e5c592.gif?width=500&height=270
40d92fa651518094e34fe7c131a93f91beb82305.gif?width=500&height=270
aarcade-transformers.gif?width=500&height=270
transforming-thrash.gif

Ja robiący tę prezentację:

random-bullshit-go.png?width=800&height=441