Z chęcią od ciebie kupię:

Konia Marwari o maści "Myszata Tobiano" za 10 kuponów

Klacze z PG większym niż 10000 za 10000 eq