Sprzedam źrebaki ras quater horse i nokota:


OGŁOSZENIA:

1. 

Imię: Golden Girl

  Płeć: Klacz

 Rasa: Quater horse

  Maść: Bułana

 PG: 20 232

 UM wrodzode: 58262

Gwiazdki: 1967

* Czysta krew

https://www.howrse.pl/elevage/fiche/?id=52652786

2.

Imię: Hegemonia

  Płeć: Klacz

  Rasa: Quater horse

  Maść: Izabelowata

  PG: 20 238

  UM wrodzode: 4096

Gwiazdki: 1966

https://www.howrse.pl/elevage/fiche/?id=52652730


Mogę wyhodować też quatery na zamówienie z moich klaczy (czysta krew, BLUP 100, PG w okolicach 20200).       

KLACZE HODOWLANE:

Alabama: https://www.howrse.pl/elevage/chevaux/cheval?id=52287714  PG: 2071

Diana: https://www.howrse.pl/elevage/chevaux/cheval?id=52324384&go=next&elevage=1327747&comparaison=132&tri=age  PG: 20161

Odyseja: https://www.howrse.pl/elevage/chevaux/cheval?id=52324384&go=previous&elevage=1327747&comparaison=132&tri=age  PG: 20133