G r a c z   p e ł n o l e t n i.
nie wiem, nie chce mi się, nigdzie nie dołączę.