Zasady forum


Bądź uprzejmy i szanuj innych.

 • Nie przeklinaj i nie obrażaj
 • Nie prowokuj i nie zachowuj się agresywnie
 • Nie oskarżaj, nie oczerniaj i nie dręcz

Nie wdawaj się i nie rozpoczynaj rozmów na kontrowersyjne tematy (polityka, religia, kwestie seksualne...)


Pisz zrozumiale, aby pozostali użytkownicy forum rozumieli Twoje wypowiedzi.

 • Korzystaj z terminologii gry na forum
 • Nie używaj języka SMSów
 • Postaraj się pisać zrozumiale i zwięźle


Bądź tolerancyjny i nie staraj się zastępować moderatorów.

 • Nie groź innym graczom raportami o nadużyciach
 • Nie rozkazuj innym
 • Nie zachowuj się jak pół-moderator


Rozmawiaj o grze i nie rozpoczynaj tematów odbiegających od gry lub zaśmiecających forum.

 • Nie spamuj i nie wykorzystuj tematu do czegoś innego, niż na to wskazuje
 • Nie odświeżaj starych tematów
 • Szanuj tematykę ustaloną na każdym forum

Prosimy o niezamieszczanie ogłoszeń.

 • Proszę nie zamieszczać ofert sprzedaży lub pokryć
 • Proszę nie zamieszczać próśb o przedmioty z czarnego rynku, kupony, dostęp do konta

Prawo do publikacji:

 • Z powodów bezpieczeństwa prosimy o niepublikowanie typowo prywatnych informacji lub zawartości, która pozwalałaby na identyfikację autora (np. imienia, adresu, nazwy szkoły itp.).
 • Jeśli jesteś niepełnoletni, poproś o zgodę rodziców lub opiekunów, zanim zamieścisz swoje zdjęcie.
 • Jeśli chcesz zamieścić zdjęcia innych ludzi, poproś ich o zgodę. Jeśli są niepełnoletni, poproś o zgodę ich rodziców lub opiekunów.