Konie należące do bel1

Tu znajdują się konie, które gracz bel1 wyhodował od początku swojej gry.

Obecny hodowcaKońCechyUmiejętności
Koń wierzchowy Pinto Siwa Jabłkowita Tobianobel1 Boski
 • Urodzony: 26.04.2024
 • Płeć: ogier
 • Wiek: 1 rok 8 miesięcy
 • Rozmiar: 153 cm
 • Rasa: Pinto
 • Wytrzymałość
  83.895
 • Prędkość
  127.89
 • Ujeżdżenie
  129.5355
 • Galop
  117.724
 • Kłus
  30.585
 • Skoki
  73.1715
Źrebak Criollo Skarogniada
bel1 Boski
 • Urodzony: 26.04.2024
 • Płeć: ogier
 • Wiek: 4 miesiące
 • Rozmiar: 105 cm
 • Rasa: Criollo
 • Wytrzymałość
  490.495
 • Prędkość
  347.64
 • Ujeżdżenie
  417.205
 • Galop
  203.305
 • Kłus
  230.275
 • Skoki
  171.12
koń pociągowy maść konia richelieubel1 Boska
 • Urodzona: 26.04.2024
 • Płeć: klacz
 • Wiek: 2 lata 2 miesiące
 • Rozmiar: 175 cm
 • Rasa: Perszeron
 • Wytrzymałość
  865.7515
 • Prędkość
  923.152
 • Ujeżdżenie
  608.188
 • Galop
  547.4055
 • Kłus
  406.42
 • Skoki
  788.8445
boski koń grani  5bel1soleildivin Grani 5
 • Urodzony: 26.04.2024
 • Płeć: ogier
 • Wiek: 11 lat 4 miesiące
 • Rozmiar: 151 cm
 • Rasa: Boski
 • Wytrzymałość
  75
 • Prędkość
  100
 • Ujeżdżenie
  100
 • Galop
  100
 • Kłus
  75
 • Skoki
  75
boski koń mordredbel1soleildivin Mordred
 • Urodzony: 26.04.2024
 • Płeć: ogier
 • Wiek: 125 lat
 • Rozmiar: 148 cm
 • Rasa: Boski
 • Wytrzymałość
  1270
 • Prędkość
  1255
 • Ujeżdżenie
  1265
 • Galop
  1270
 • Kłus
  1275
 • Skoki
  1270
Pegaz wierzchowy Koń pełnej krwi angielskiej Gniadabel1 Boski
 • Wytrzymałość
  716.3295
 • Prędkość
  1303.6495
 • Ujeżdżenie
  1172.339
 • Galop
  1617.5855
 • Kłus
  346.358
 • Skoki
  1039.4755
boski koń grani  4bel1soleildivin Grani 4
 • Urodzona: 20.04.2024
 • Płeć: klacz
 • Wiek: 170 lat 6 miesięcy
 • Rozmiar: 150 cm
 • Rasa: Boski
 • Wytrzymałość
  75
 • Prędkość
  75
 • Ujeżdżenie
  100
 • Galop
  100
 • Kłus
  100
 • Skoki
  75
boski koń grani  2bel1soleildivin Grani 2 Bel1 divine
 • Urodzony: 19.04.2024
 • Płeć: ogier
 • Wiek: 172 lata 10 miesięcy
 • Rozmiar: 150 cm
 • Rasa: Boski
 • Wytrzymałość
  75
 • Prędkość
  100
 • Ujeżdżenie
  100
 • Galop
  75
 • Kłus
  75
 • Skoki
  100
boski koń czerwony olbrzymbel1soleildivin Czerwony olbrzym Bel1 divine
 • Urodzona: 15.04.2024
 • Płeć: klacz
 • Wiek: 17 lat 8 miesięcy
 • Rozmiar: 151 cm
 • Rasa: Boski
 • Wytrzymałość
  1560
 • Prędkość
  1560
 • Ujeżdżenie
  1560
 • Galop
  1555
 • Kłus
  1560
 • Skoki
  1565
Źrebak Koń czystej krwi arabskiej Gniada
bel1 Og
 • Wytrzymałość
  2.494
 • Prędkość
  2.973
 • Ujeżdżenie
  2.239
 • Galop
  2.0745
 • Kłus
  0.8235
 • Skoki
  1.4555