Poradnik hodowcy

Drużyny

Zasada

Możesz połączyć siły z innymi graczami i współpracować z nimi nad ulepszeniem rasy. Możesz dołączyć do 2 drużyn.

Drużyna składa się z założyciela i innych graczy. Liczba dostępnych miejsc w drużynie zależy od liczby VIPów, z 4 miejscami na każdego VIPa. Drużyna może mieć maksymalnie 20 graczy, nawet jeśli w jej szeregach jest więcej VIPów niż 5.

Aby dołączyć do drużyny, możesz:

 • Jeśli jesteś VIPem, załóż swoją własną drużynę
 • zaakceptować zaproszenie do już istniejącej drużyny

Każda drużyna posiada ogólnodostępną stronę, która może zostać spersonalizowana, jak również specjalne forum, do którego dostęp mają jedynie członkowie drużyny.

Aby ułatwić komunikację w drużynie, wiadomości grupowe mogą być wysłane do wszystkich jej członków.

Ponadto możesz również rezerwować konie lub pokrycia dla całego zespołu.

Założyciel może przydzielić role członkom drużyny, np. uprawnienia do zarządzania stroną publiczną, rekrutacji lub moderacji drużynowego forum.

Jeśli nie zalogujesz się ponownie w ciągu 30 dni, wyznaczony zostanie nowy założyciel.

Możesz opuścić swoją drużynę w dowolnej chwili. Jeśli jesteś założycielem, możesz wyznaczyć następcę spośród tych członków drużyny, którzy są VIPami. Jeśli nie wyznaczysz następcy, nowy zostanie wyznaczony automatycznie. Jeśli jednak w drużynie nie ma innych VIPów, drużyna zostanie rozwiązana.

Pożyczanie koni

Możesz pożyczać konie innym członkom drużyny. Dzięki temu postępy drużyny nie ustaną pod Twoją nieobecność.

Pożyczanie konia odbywa się poprzez jego stronę, podobnie jak jego sprzedaż. Pamiętaj jednak, że możesz pożyczać graczom konie posiadające przyrostek drużyny, i że możesz pożyczyć tylko 3 konie naraz.

Gdy wypożyczasz konia:

 • pozostaje w Twoim gospodarstwie hodowlanym przez okres od 1 do 4 dni
 • nie może otrzymywać przedmiotów z Czarnego Rynku bądź bonusów
 • nie może zostać sprzedany lub wysłany do Schroniska
 • nie może zostać zarejestrowany w Grand Prix

Przyrostek drużyny

Możesz wykorzystać przyrostek, współdzielony przez wszystkich członków drużyny, dla wszystkich koni należących do rasy nad którą wspólnie pracujecie. Tylko konie czystej krwi mogą otrzymać przyrostek drużyny.

Przydomek drużyny jest automatycznie przypisywany źrebakowi po rodzicach, jeśli jego potencjał genetyczny jest wyższy niż maksymalny próg ustalony dla sprzedaży.

Konie, których potencjał genetyczny jest wyższy od ustalonego nie mogą zostać sprzedane poza drużynę, jeśli nie są wałachami. Przydomek nie może zostać odebrany ani zastąpiony.

Pula nagród zespołowych

Wystawiając na sprzedaż konia z przyrostkiem zespołu, możesz go sprzedać w imieniu drużyny. Uzyskane w ten sposób Kupony zostaną wówczas dodane do wspólnej puli nagród.

Nagrody z puli mogą zostać podzielone między członków zespołu przez administratora drużyny.

Ocena przyrostka

Przyrostki drużyn koni wierzchowych, kucy, jednorożców i kucy jednorożców są sprawdzane w celu oceny pierwszego dnia każdego miesiąca, jeżeli:

 • drużyna mająca co najmniej 10 dni stażu
 • przynajmniej 20 koni noszących ten przyrostek, urodziło się poprzedniego miesiąca i żyje w momencie oceniania
 • najlepszy koń z tym przyrostkiem ma wyższy potencjał genetyczny niż poprzedni najlepszy koń tej rasy pierwszego dnia poprzedniego miesiąca.

Przyrostki drużynowe spełniające kryteria zostały posortowane według najlepszego potencjału genetycznego koni urodzonych z tym przyrostkiem. Gwiazdki przyznawane są 3 najlepszym przyrostkom z danego gatunku:

 • najlepszy przyrostek: 3 gwiazdki
 • następny przyrostek: 2 gwiazdki
 • trzeci przyrostek: 1 gwiazdka

Nagrody są przyznawane każdemu z członków drużyny, której przyrostek został nagrodzony:

 • 3 gwiazdki: Objęcia Morfeusza
 • 2 gwiazdki: Klepsydra Kronosa
 • 1 gwiazdka Piorun Zeusa

Proszę pamiętać, że nie da się zdobyć więcej niż 2 nagród miesięcznie za oceny, nawet jeśli należysz do 3 lub więcej wyróżnionych drużyn.

Rankingi drużynowe

Możesz porównać swoją drużynę do innych za pomocą różnych rankingów:

 • najlepszy potencjał genetyczny koni urodzonych z przyrostkiem drużyny
 • ilość koni urodzonych z przyrostkiem drużyny w przeciągu miesiąca
 • ilość rozet zdobytych przez konie z przyrostkiem drużyny w przeciągu miesiąca
 • liczba okazji, w których konie z przyrostkiem drużyny znalazły się w Top 1000 w zawodach Grand Prix w ciągu miesiąca
 • Prestiż drużyny, będący rezultatem 4 poprzednich rankingów oraz oceny przyrostka

Drużyny jednorożców

Możesz ograniczyć hodowlę w drużynie do jednorożców.

Drużyny jednorożców korzystają z własnego systemu rankingu.

Ranking przyrostków dla jednorożców wierzchowych i kuców-jednorożców działa tak samo, jak klasyfikacja dla koni wierzchowych i kuców, z tym że ranking jednorożców jest przeznaczony tylko dla nich.