Podręcznik ośrodka jeździeckiego

Prestiż ośrodka

Prestiż Twojego ośrodka jeździeckiego jest oceną, wskazującą na jego jakość. Im większy prestiż, tym bardziej znany jest Twój ośrodek jeździecki i tym większą będzie cieszył się popularnością. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać prestiż Twojego ośrodka, aby konsekwentnie ulepszać jego pozycję w rankingu.

Zależy od wielu współczynników, podzielonych na 5 kategorii.

Ocena komfortu ośrodka jeździeckiego

Ocena komfortu Twojego ośrodka jeździeckiego jest zależna od jakości boksów, jak również usług, które oferujesz zakwaterowanym u Ciebie koniom. W związku z tym zależy od:

  • rozmiaru boksów
  • jakości ściółki
  • posiadania pryszniców
  • udostępniania pożywienia dla koni zakwaterowanych w ośrodku (paszę, owies, marchew i mieszanki)
  • udostępniania ekwipunku koniom zakwaterowanym w ośrodku, jak również od jakości tego ekwipunku (siodeł, czapraków, uzd, nauszników, owijek)

Prestiż łąk

Łąki, które oferujesz zakwaterowanym koniom na wypas muszą być odpowiednio żyzne, jak również musi być ich odpowiednia ilość.

Pojemność ośrodka jeździeckiego

Im większy jest Twój ośrodek jeździecki, tym więcej koni może zakwaterować i tym wyższy będzie jego prestiżu. Idealną sytuacją jest posiadanie 100 boksów (dodatkowe boksy nie wpływają na prestiż), z czego dokładnie połowa powinna być zajęta.

Umiejętności zakwaterowanych koni.

Oczywiście konie, które są u Ciebie zakwaterowane, również mają wpływ na prestiż Twojego ośrodka. Pod uwagę brana jest najlepsza umiejętność każdego z nich, z wyjątkiem koni specjalnych.

Zawody

Pięć zawodów, które możesz oferować w swoim ośrodku ma wpływ na ogólny prestiż Twojego ośrodka. Upewnij się, że sprawdzasz prestiż każdego z nich.